Σελίδα νομικών ειδοποιήσεων για τα δεδομένα καταχωρίσεων επιχειρήσεων

Ακολουθούν διάφορες νομικές ειδοποιήσεις που υποχρεούται να παρέχει η Google βάσει νόμου ή/και σύμβασης (οι "Νομικές ειδοποιήσεις"). Οι Νομικές ειδοποιήσεις ενσωματώνονται δι' αναφοράς στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google. Χρησιμοποιώντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία Google που περιλαμβάνει δεδομένα καταχωρίσεων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των λειτουργιών εφαρμογών για κινητά που παρέχει η Google, όπως του Αναγνωριστικού καλούντος από την Google (το "Προϊόν"), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις Νομικές ειδοποιήσεις. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, για τους όρους με κεφαλαίο αρχικό γράμμα σε αυτές τις Νομικές ειδοποιήσεις ισχύουν οι ορισμοί που περιγράφονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google.

 1. Δεδομένα καταχωρίσεων επιχειρήσεων.

  1. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Μονακό και Μαρόκο.

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Μονακό και Μαρόκο, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από την Kapitol S.A. (ασκούσα εμπορία υπό την επωνυμία Infobel) (το "Περιεχόμενο Infobel"). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Περιεχομένου Infobel ανήκουν στην Kapitol S.A. και στους παρόχους αδειών της. Το Περιεχόμενο Infobel μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Kapitol S.A.. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την Kapitol S.A. και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  2. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Βραζιλία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Βραζιλία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από την TeleListas S/A. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού ανήκουν στην TeleListas ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της TeleListas. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την TeleListas και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  3. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στην Τουρκία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στην Τουρκία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από την Turkey Yellow Pages (Yellow.com.tr). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στην Turkey Yellow Pages ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Turkey Yellow Pages. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την Turkey Yellow Pages και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  4. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στην Κένυα

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στην Κένυα, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη Yellow Pages Kenya Ltd (www.yellow.co.ke). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στη Yellow Pages Kenya ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Yellow Pages Kenya Ltd. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από τη Yellow Pages Kenya Ltd και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  5. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στην Αίγυπτο

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στην Αίγυπτο, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από την Egypt Yellow Pages Limited (yellow.com.eg). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στην Egypt Yellow Pages Limited ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Egypt Yellow Pages Limited. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την Egypt Yellow Pages Limited και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  6. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Σαουδική Αραβία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Σαουδική Αραβία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από την Al Wahda Express Saudi Arabia (www.daleeli.com). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στην Al Wahda Express Saudi Arabia ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Al Wahda Express Saudi Arabia. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την Al Wahda Express Saudi Arabia και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  7. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Βουλγαρία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Βουλγαρία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη New Europe Directories Bulgaria EOOD (www.goldenpages.bg). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στη New Europe Directories Bulgaria EOOD ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της New Europe Directories Bulgaria EOOD. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από τη New Europe Directories Bulgaria EOOD και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  8. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Νορβηγία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Νορβηγία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από την Digitale Medier 1881 AS (www.1881.no). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στην Digitale Medier 1881 AS ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Digitale Medier 1881 AS. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την Digitale Medier 1881 AS και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  9. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στην Ιταλία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στην Ιταλία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη SEAT Pagine Gialle SPA (www.paginegialle.it). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στη SEAT Pagine Gialle SPA ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της SEAT Pagine Gialle SPA. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από τη SEAT Pagine Gialle SPA και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  10. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη Central Index (www.centralindex.com) και τη YourLocal.ie, επωνυμίες με τις οποίες ασκεί εμπορία η Touch Local Ltd. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στην Touch Local Ltd ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Touch Local Ltd. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την Touch Local Ltd. και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  11. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Δημοκρατία της Τσεχίας

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη Zlaté Stránsky (ZlateStransky.cz). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού ανήκουν στην Zlaté Stránsky ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Zlaté Stránsky. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από τη Zlaté Stránsky και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  12. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στην Ινδία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στην Ινδία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από την INFOMEDIA Yellow Pages (www.yellowpages.co.in) ή/και την IndiaCom (www.indiacom.com). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού ανήκουν στην INFOMEDIA Yellow Pages ή την IndiaCom (αντίστοιχα) ή στους αντίστοιχους παρόχους αδειών τους και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της INFOMEDIA Yellow Pages ή της IndiaCom (κατά περίπτωση). Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από την INFOMEDIA Yellow Pages ή από την IndiaCom (κατά περίπτωση) και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

  13. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Νέα Ζηλανδία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Νέα Ζηλανδία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη Finda. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού ανήκουν στη Finda ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Finda. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από τη Finda και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  14. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στη Σλοβενία

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στη Σλοβενία, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη Monolit informacijski sistemi d.o.o. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού ανήκουν στην Monolit informacijski sistemi d.o.o. ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Monolit informacijski sistemi d.o.o. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από τη Monolit informacijski sistemi d.o.o. και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.

  15. Καταχωρίσεις τοπικών επιχειρήσεων Google στην Ταϊβάν

   Κατά την αναζήτηση τοπικών καταχωρίσεων στην Ταϊβάν, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων και σχετικών πληροφοριών) που παρέχεται από τη HongKu Info Co. Ltd. - www.ipeen.com.tw. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού του περιεχομένου ανήκουν στη HongKu Info Co. Ltd. - www.ipeen.com.tw ή στους παρόχους αδειών της και το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HongKu Info Co. Ltd. - www.ipeen.com.tw. Εάν γνωρίζετε ότι η καταχώριση επιχείρησης παρέχεται από τη HongKu Info Co. Ltd. - www.ipeen.com.tw και έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτήν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εν λόγω εταιρεία.