Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών για τους Χάρτες Google και το Google Earth

Τελευταία τροποποίηση: 12 Ιανουαρίου 2022

Για να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Google και το Google Earth, πρέπει να αποδεχτείτε (1) τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google και (2) τους παρόντες Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για τους Χάρτες Google και το Google Earth (“Πρόσθετοι Όροι για τους Χάρτες και το Earth”). Οι Πρόσθετοι Όροι για τους Χάρτες και το Earth ενσωματώνουν μέσω παραπομπής τις Νομικές ειδοποιήσεις για τους Χάρτες Google και το Google Earth και για τα API των Χαρτών Google και του Google Earth.

Διαβάστε προσεκτικά καθένα από τα παραπάνω έγγραφα. Τα παραπάνω έγγραφα αναφέρονται συνολικά ως “Όροι”. Εκεί προσδιορίζονται όσα μπορείτε να αναμένετε από εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, καθώς και όσα αναμένουμε εμείς από εσάς.

Παρά το ότι δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων, σας προτρέπουμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου της Google, για να κατανοήσετε καλύτερα πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και τα διαγράψετε τα στοιχεία σας.

 1. Άδεια. Με την προϋπόθεση ότι τηρείτε τους παρόντες Όρους, βάσει των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google σας παραχωρείται άδεια χρήσης των Χαρτών Google και του Google Earth, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών με τις οποίες μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  1. προβολή και σχολιασμό χαρτών,

  2. δημιουργία αρχείων KML και επιπέδων χαρτών και

  3. δημόσια προβολή περιεχομένου με κατάλληλη αναφορά στο διαδίκτυο, σε βίντεο και σε έντυπα μέσα.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες που έχετε δικαίωμα να πραγματοποιήσετε με τους Χάρτες Google και το Google Earth, ανατρέξτε στη σελίδα δικαιωμάτων σχετικά με τη Χρήση των Χαρτών Google, του Google Earth και του Street View.

 2. Απαγορευμένη συμπεριφορά. Η συμμόρφωσή σας με την παρούσα Ενότητα 2 αποτελεί προϋπόθεση της άδειας που σας παραχωρείται για τη χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth. Κατά τη χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε (ή να επιτρέψετε σε άτομα που ενεργούν για λογαριασμό σας να πραγματοποιήσουν) τις εξής ενέργειες:

  1. αναδιανομή ή πώληση οποιουδήποτε μέρους των Χαρτών Google και του Google Earth ή δημιουργία νέου προϊόντος ή υπηρεσίας που βασίζεται στους Χάρτες Google και στο Google Earth (εκτός εάν χρησιμοποιήσετε τα API των Χαρτών Google και του Google Earth σύμφωνα με τους αντίστοιχους Όρους Παροχής Υπηρεσιών),

  2. αντιγραφή του περιεχομένου (εκτός εάν επιτρέπεται με άλλον τρόπο η από μέρους σας αντιγραφή αυτή βάσει της σελίδας δικαιωμάτων σχετικά με τη Χρήση των Χαρτών Google, του Google Earth και του Street View ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών "ορθής χρήσης"),

  3. μαζική λήψη ή δημιουργία μαζικών ροών του περιεχομένου (ή αποδοχή των εν λόγω ενεργειών από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο),

  4. χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth για λόγους δημιουργίας ή επαύξησης οποιουδήποτε άλλου συνόλου δεδομένων που σχετίζεται με χαρτογράφηση (όπως, για παράδειγμα, συνόλου δεδομένων χαρτογράφησης ή πλοήγησης, βάσης δεδομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων, λίστας αλληλογραφίας ή λίστας τηλεμάρκετινγκ) για χρήση σε υπηρεσία που υποκαθιστά τους Χάρτες Google και το Google Earth ή σε υπηρεσία που ουσιαστικά είναι παρόμοια με τα εν λόγω προϊόντα της Google ή

  5. χρήση οποιουδήποτε μέρους των Χαρτών Google και του Google Earth με προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων ατόμων για (ή σχετικά με) πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο ή έλεγχο αυτόνομων οχημάτων, εξαιρουμένης συγκεκριμένης λειτουργίας που παρέχεται από την Google, όπως το Android Auto.

 3. Πραγματικές συνθήκες, ανάληψη κινδύνου. Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα χάρτη, δεδομένα κυκλοφορίας, οδηγίες και άλλο περιεχόμενο των Χαρτών Google και του Google Earth, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι οι πραγματικές συνθήκες διαφέρουν από τα αποτελέσματα και το περιεχόμενο των χαρτών. Επομένως, θα πρέπει να βασίζεστε στην ανεξάρτητη κρίση σας, χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google και το Google Earth με δική σας ευθύνη. Φέρετε πάντα την ευθύνη για τη συμπεριφορά σας και τις συνέπειές της.

 4. Το Περιεχόμενό σας στους Χάρτες Google και στο Google Earth. Το Περιεχόμενο που ανεβάζετε, υποβάλλετε, αποθηκεύετε, αποστέλλετε ή λαμβάνετε μέσω των Χαρτών Google και του Google Earth υπόκειται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, συμπεριλαμβανομένης της άδειας που υπάρχει στην ενότητα με τον τίτλο Άδεια για χρήση του περιεχομένου σας. Αν είστε κάτοικος Γαλλίας, ισχύουν οι Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών για την Αναζήτηση Google, για το εν λόγω περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύεται στην Αναζήτηση Google. Ωστόσο, το περιεχόμενο που παραμένει αποκλειστικά τοπικά στη συσκευή σας (όπως σε ένα τοπικά αποθηκευμένο αρχείο KML) δεν μεταφορτώνεται και δεν υποβάλλεται στην Google και, κατά συνέπεια, δεν υπόκειται στη συγκεκριμένη άδεια.

 5. Χρήστες κρατικών φορέων. Εάν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google και το Google Earth για λογαριασμό κρατικού φορέα, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

  1. Ισχύουσα νομοθεσία.

   1. Για τους κρατικούς φορείς σε επίπεδο πολιτείας ή πόλης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύει η ενότητα των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google που αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία και στον τόπο διαπραγμάτευσης.

   2. Για τους ομοσπονδιακούς κρατικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών, η ενότητα των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google που αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία και στον τόπο διαπραγμάτευσης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

    "Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ επίσης θα ερμηνεύονται και θα επιβάλλονται σύμφωνα με αυτήν, ανεξάρτητα από τυχόν συγκρούσεις ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο. Αποκλειστικά στον βαθμό που επιτρέπεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία: (A) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας (με εξαίρεση τυχόν συγκρούσεις ως προς τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου της Καλιφόρνιας) θα ισχύουν ελλείψει ισχύουσας ομοσπονδιακής νομοθεσίας και (B) οποιαδήποτε διαφωνία σχετίζεται με (ή προκύπτει από) τους παρόντες Όρους ή τους Χάρτες Google και το Google Earth θα εξετάζεται δικαστικώς αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Κομητείας της Σάντα Κλάρα (Καλιφόρνια), ενώ οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων."

  2. Περιορισμένα δικαιώματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Κάθε πρόσβαση ή χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth από μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή για λογαριασμό αυτής υπόκειται στην ενότητα "Περιορισμένα δικαιώματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ" στις Νομικές ειδοποιήσεις για τους Χάρτες Google και το Google Earth.